Welke wettelijke opzegtermijn moet ik in acht nemen?

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst op te zeggen, kan hij dat alleen maar doen als hij toestemming van het UWV heeft. Een andere mogelijkheid is de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Bij ontbinding moet de werkgever veelal een schadevergoeding aan de werknemer uitkeren. Desondanks geven veel werkgevers de voorkeur aan een beëindiging via de kantonrechter omdat deze procedure sneller en zekerder is.

Een werkgever moet bij de ontslagprocedure via het UWV ook rekening houden met de wettelijke opzegtermijnen. De opzegtermijn komt dus boven op de duur van de behandelingsprocedure bij het UWV.

Opzegtermijnen afhankelijk van duur dienstverband

De werkgever dient de volgende opzegtermijnen in acht te nemen:

  • 1 maand, bij een dienstverband korter dan 5 jaar
  • 2 maanden, bij een dienstverband langer dan 5 jaar, korter dan 10 jaar
  • 3 maanden, bij een dienstverband langer dan 10 jaar, korter dan 15 jaar
  • 4 maanden, bij een dienstverband langer dan 15 jaar

Ook de werknemer moet rekening houden met een opzegtermijn indien hij of zij vrijwillig een dienstverband wil beëindigen. De werknemer moet 1 maand opzegtermijn in acht nemen, tenzij in de arbeidsovereenkomst een andere termijn is afgesproken.

Fictieve opzegtermijn

In de ontbindingsprocedure via de kantonrechter gelden de bovengenoemde opzegtermijnen niet. De arbeidsovereenkomst eindigt door de ontbinding direct. De werknemer kan onmiddellijk een WW-uitkering aanvragen, ook al ontvangt hij van zijn werkgever een schadevergoeding. Wel geldt dat bij de eventueel betaalde schadevergoeding rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn. Dat is de termijn minus 1 maand die in acht zou moeten worden genomen indien de arbeidsovereenkomst niet door ontbinding geëindigd zou zijn, maar door opzegging (UWV procedure). Voor zover de schadevergoeding hoog genoeg is ontvangt de werknemer geen WW-uitkering over deze fictieve opzegtermijn.

Felixx Arbeidsvoorwaarden Consultants
December 2013