Wat zijn de regels voor een proeftijd?

Een proeftijd geldt alleen als deze schriftelijk is overeengekomen (dus niet bij een mondelinge overeenkomst). Tijdens de proeftijd geldt dat elk van partijen (werkgever of werknemer) de overeenkomst mag beëindigen zonder de wettelijke opzeg regels in acht te nemen.

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden gelden. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd mag de proeftijd niet langer dan één maand zijn (tenzij het contract voor bepaalde tijd voor langer dan twee jaar wordt gesloten, dan mag de proeftijd maximaal 2 jaar zijn). Een werknemer moet nog binnen de proeftijd op de hoogte worden gebracht van een eventuele beëindiging van de overeenkomst.

Felixx Arbeidsvoorwaarden Consultants
Januari 2014