Is een mondelinge afspraak ook een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming. Ook een mondelinge overeenkomst kan een overeenkomst zijn. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is geen vereiste. Echter voor het vastleggen van een proeftijd of concurrentiebeding dient er wel een schriftelijke overeenkomst te zijn.

Advies om afspraken schriftelijk vast te leggen

Het advies is om gemaakte afspraken altijd wel schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Op basis van art. 655 van Boek 7 van het BW is de werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van partijen
 • plaats(en) waar de arbeid wordt verricht
 • functie of de aard van de arbeid
 • tijdstip van indiensttreding
 • de duur van de overeenkomst
 • vakantieaanspraak
 • opzegtermijnen
 • loon en termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon daarvan afhankelijk is de hoeveelheid werk
 • arbeidsduur
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling
 • de toepasselijkheid van een CAO

Verplichte identificatie

De werkgever is verplicht om bij het aangaan van de overeenkomst de identificatiegegevens van de werknemer te controleren en in zijn personeelsadministratie te bewaren. Dit kan zijn een kopie van het paspoort, een toeristenkaart of een identiteitskaart. De werknemer is verplicht om deze identificatie te overhandigen.

Felixx. Arbeidsvoorwaarden Consultants
Januari 2014