Hoe vaak mag ik een contract voor bepaalde tijd verlengen?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als je een medewerker wil inzetten voor slechts een bepaalde tijd of voor een bepaald project, dan kun je kiezen voor een overeenkomst voor bepaalde tijd. Maar wat zijn de regels rondom de verlenging?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je niet oneindig vaak verlengen. De regels zijn als volgt:
Als je een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebt afgesloten, met tussenpozen van maximaal drie maanden, die in totaal een periode van 36 maanden beslaan, dan geldt met ingang van de dag waarop die periode wordt overschreden, de laatste arbeidsovereenkomst als contract voor onbepaalde tijd.
Als je meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebt afgesloten met je werknemer, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als contract voor onbepaalde tijd.

Twee keer verlengen

Je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus twee keer voortzetten (mits je daarmee niet de 36 maanden overschrijdt), zonder dat de overeenkomst moet zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat komt neer op drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een vierde of latere arbeidsovereenkomst in de reeks is daarmee automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

36 maanden

Sluit je één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af die meer dan 36 maanden beslaat, dan wordt dit níet automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit omdat de 36 maanden regel alleen geldt voor een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Functie

Een verandering in de functie van je (tijdelijke) werknemer verandert niets aan de regels voor verlenging van een contract voor bepaalde tijd.

Regels omzeilen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemers de regels omzeilen. Ze spreken dan met hun werknemer af om tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een pauze in te lassen van meer dan drie maanden. Daarmee wordt de reeks onderbroken, waardoor je werknemer na die periode weer in dienst kan treden op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Dat mag, maar: als je jaar in, jaar uit contracten voor bepaalde tijd aangaat met steeds een onderbreking van meer dan drie maanden, kan dat gekwalificeerd worden als misbruik van het recht, waardoor je alsnog verplicht bent een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst voor bepaalde tijd

In principe kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden beëindigd. Hij eindigt pas na de overeengekomen termijn (bijvoorbeeld een half jaar of een jaar) of na afronding van het project waarvoor je een overeenkomst bent aangegaan. Dit kan wél als je in de overeenkomst een clausule hebt opgenomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds, dus vóór de overeengekomen einddatum, kan worden opgezegd.

Volgens de wet gelden voor zo’n tussentijdse opzegging de “gewone” ontslagregels. Oftewel: voorafgaand aan het ontslag moet je het UWV om toestemming vragen of de kantonrechter verzoeken de overeenkomst te ontbinden. Een andere optie is dat jij en je medewerker ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

In de praktijk is deze laatste manier de meest efficiënte. Een UWV-procedure kan weken in beslag nemen, waarna je ook nog een opzegtermijn in acht moet nemen. Een procedure bij de kantonrechter gaat sneller, maar de uitkomst is onzeker en het prijskaartje kan hoog zijn als de rechter je verplicht tot het betalen van een ontslagvergoeding.

Toestemming UWV

Het UWV zal bij tussentijdse beëindiging nooit toestemming geven tot ontslag als je de tussentijdse beëindiging niet in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Ook de kantonrechter zal waarschijnlijk niet ontbinden. Denk niet dat een vaststellingsovereenkomst de oplossing is: grote kans dat je werknemer alsnog terugkomt. Het UWV zal je ex-werknemer in dit geval namelijk geen ww-uitkering betalen.

MKB service desk
December 2013