Contract voor onbepaalde tijd

Een contract voor onbepaalde tijd is hetzelfde als een vast contract of vast dienstverband. Meestal begint een werknemer met een tijdelijk contract. Na maximaal drie tijdelijke contracten komt de werknemer vast in dienst (dit wijzigt per 1 juli 2015 in maximaal twee contracten).

Dit contract mag worden opgezegd door werkgever of werknemer. Als werkgever moet u dan wel eerst een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Pas als UWV toestemming geeft, mag u als werkgever opzeggen. Een andere mogelijkheid is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Checklist opstellen contract voor onbepaalde tijd

Bij het opstellen van het contract voor onbepaalde tijd zorgen ervoor wij dat de volgende punten goed in het contract zijn opgenomen:

  • Is een CAO van toepassing?
  • Geef duidelijk aan of er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd
  • Geef aan wat er gebeurt als de werknemer arbeidsongeschikt of ziek wordt
  • Geef aan of er al dan niet een pensioenregeling van toepassing is
  • Geef aan of er sprake is van een concurrentie- en/of relatiebeding
  • Geef aan of uw werknemer nevenwerkzaamheden mag verrichten
  • Neem een boetbeding op om afspraken af te dwingen
  • Neem een eenzijdig wijzigingsbeding op bij zwaarwichtig belang

Wij helpen u
Voorkom misverstanden en juridische geschillen met uw werknemers een laat het contract voor onbepaalde tijd opstellen door een specialist. Graag helpen wij u bij het opstellen van het arbeidscontract waarbij u de risico’s zoveel mogelijk beperkt.