Opstellen arbeidscontract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd is hetzelfde als een tijdelijk contract of tijdelijk dienstverband. Wij raden u aan het contract altijd schriftelijk vast te leggen om duidelijkheid te verschaffen en tussentijdse beëindiging, het concurrentiebeding of het boetebeding. Let op de veranderingen vanaf 1 januari 2015 (zie Wet Werk en Zekerheid). Werkgevers krijgen bijvoorbeeld een schriftelijke aanzegtermijn van minimaal een maand voor afloop van het contract. Daarnaast mag de werkgever in 2015 slechts twee maal het contract verlengen voor een periode van maximaal 24 maanden.

Checklist opstellen contract voor onbepaalde tijd

Bij het opstellen van het contract voor bepaalde tijd zorgen ervoor wij dat de volgende punten goedin het contract zijn opgenomen:

  • Is een CAO van toepassing?
  • Geef duidelijk aan of er sprake is van een contract voor bepaalde tijd. Benoem de duur van het contract zo concreet mogelijk (einddatum, terugkeer zieke werknemer, project)
  • Neem mogelijkheid tot tussentijdse opzegging op
  • Geef aan wat er gebeurt als de werknemer arbeidsongeschikt of ziek wordt
  • Geef aan of er al dan niet een pensioenregeling van toepassing is
  • Geef aan of er sprake is van een concurrentie- en/of relatiebeding
  • Neem een boetebeding op om afspraken af te dwingen

Wij helpen u

Voorkom misverstanden en juridische geschillen met uw werknemers een laat het contract voor onbepaalde tijd opstellen door een specialist. Graag helpen wij u bij het opstellen van het arbeidscontract waarbij u de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wijzen wij u op de regels waaraan u zich dient te houden ter voorkoming van een ongewenst vast dienstverband.