Nulurencontract opstellen

Als werkgever wilt u graag met flexibele arbeidscontracten werken. Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat de werknemer alleen werkt als de werkgever hem oproept of inroostert.

De werkgever betaalt alleen loon voor de uren dat een werknemer werkt. Echter dit geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Na zes maanden moet de werkgever loon doorbetalen, ook als er geen of minder werk is, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de CAO.

Andere risico’s waarop u moet letten zijn het rechtsvermoeden over de arbeidsomvang en de onduidelijke rechtspositie van de zieke oproepkracht.

Checklist opstellen nulurencontract

Bij het opstellen van het nulurencontract zorgen ervoor wij dat de volgende punten goed in uw contract zijn opgenomen:

  • Is een CAO van toepassing? Zijn er afwijkende bepalingen opgenomen in de CAO?
  • Omschrijf duidelijk wat de bedoeling van het contract is. Is het duidelijk dat de oproepkracht geen vaste arbeidsomvang heeft en dat hij alleen loon krijgt als er wordt gewerkt?
  • Geef duidelijk aan dat er sprake is van een arbeidscontract met uitgestelde prestatieplicht
  • Geef duidelijk aan of er sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Geef duidelijk aan hoe de oproepregeling werkt
  • Sluit uitdrukkelijk de wettelijke loondoorbetalingsverplichting uit bij niet werken in de eerste zes maanden
  • Geef aan wat er gebeurt als de oproepkracht ziek wordt
  • Spreek af dat er periodiek een evaluatie zal plaatsvinden over de regelmaat van de oproepen

Wij helpen u

Voorkom misverstanden en juridische geschillen met uw werknemers een laat het nulurencontract opstellen door een specialist. Graag helpen wij u bij het opstellen van een nulurencontract waarbij u de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wijzen wij u op de regels waaraan u zich dient te houden ter voorkoming van ongewenste dienstverbanden.