Het min/max-contract opstellen

Als werkgever wilt u graag met flexibele arbeidscontracten werken. Bij een min/maxcontract garandeert u een vast minimum aantal uren per week of maand (de garantie-uren). Daar bovenop kan de werknemer worden opgeroepen voor extra uren.

Als werkgever betaalt u over de garantie-uren altijd loon ongeacht of de werknemer heeft gewerkt. Als uw werknemer voortdurend meer uren werkt dan de garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de loondoorbetalingsverplichting. Andere risico’s waarop u moet lettenzijn het rechtsvermoeden over de arbeidsomvang en de onduidelijke rechtspositie van de zieke oproepkracht.

Checklist opstellen min/max-contractcontract

Bij het opstellen van het min/max-contract zorgen ervoor wij dat de volgende punten goed in uw contract zijn opgenomen:

  • Is een CAO van toepassing? Zijn er afwijkende bepalingen opgenomen in de CAO?
  • Omschrijf duidelijk wat de bedoeling van het contract is. Is het duidelijk dat de oproepkracht  geen vaste arbeidsomvang heeft en dat hij alleen loon krijgt als er wordt gewerkt?
  • Geef duidelijk aan dat er sprake is van een arbeidscontract met uitgestelde prestatieplicht
  • Geef duidelijk aan of er sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Geef duidelijk aan hoe de min/max-regeling werkt
  • Sluit uitdrukkelijk de wettelijke loondoorbetalingsverplichting uit bij niet-werken op bovenminimale uren gedurende de eerste zes maanden
  • Geef aan wat er gebeurt als uw min/max-kracht ziek wordt
  • Spreek af dat er periodiek een evaluatie zal plaatsvinden over de frequentie van het werken op bovenminimale uren

Wij helpen u

Voorkom misverstanden en juridische geschillen met uw werknemers een laat het min/max-contract opstellen door een specialist. Graag helpen wij u bij het opstellen van een min/max-contract waarbij u de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wijzen wij u op de regels waaraan u zich dient te houden ter voorkoming van ongewenste dienstverbanden.